Over Veenvesters

Veenvesters is in juni 2022 ontstaan door de fusie van Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting. Beide corporaties waren opgericht in 1918 en werkten dus meer dan 100 jaar zelfstandig naast elkaar in Veenendaal. De grote opgaven waar woningcorporaties voor staan waren voor de Veenendaalse verhuurders de belangrijkste reden om nu de handen ineen te slaan.

Samen sterker
Door kennis, ervaring en middelen te bundelen kunnen Patrimonium en VWS meer investeren in nieuwe, betaalbare woningen, verduurzaming van bestaande woningen en een leefbare woonomgeving. De fusie leidt tot een professionele, financieel robuuste organisatie die minder kwetsbaar en beter wendbaar is.

Verbonden met Veenendaal
Net als haar voorgangers is Veenvesters toegewijd aan Veenendaal. We zijn sterk verbonden met Veenendaal, weten goed wat er leeft in de wijken en buurten en hebben oog voor de volkshuisvestelijke opgaven in de regio Foodvalley. Waar dat meerwaarde oplevert, werken we samen met collega-corporaties.

Mens centraal
De mens staat centraal bij Veenvesters. Onze medewerkers kennen hun klanten en we zijn goed betrokken bij de Veenendaalse (wijk- en zorg-)netwerken. We hebben aandacht voor de verschillende doelgroepen in Veenendaal: van starters tot senioren, van mensen met een zorgvraag tot statushouders.

Gematigd huurprijsbeleid
Bij het gelijktrekken van het beleid van de twee corporaties is gezocht naar ‘het beste van twee werelden’. Dat betekent dat het beleid er vooral beter op geworden. De voorgangers van Veenvesters hebben een traditie van gematigde huurprijsontwikkeling. De fusiecorporatie zet dat gematigde huurbeleid voort.

Veenvesters verhuurt ongeveer 9.000 woningen in Veenendaal en omgeving.