Privacyverklaring

Veenvesters beschermt uw persoonsgegevens. We volgen de regels voor het opvragen, gebruiken en bewaren van uw gegevens die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke gegevens
Als verhuurder hebben we allerlei gegevens van huurders nodig. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. En we bewaren die gegevens niet langer dan nodig is. We gaan vanzelfsprekend vertrouwelijk met uw gegevens om en gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. 

Informatie die u ons stuurt
Heeft u een contact- of aanmeldformulier op onze website ingevuld of ons een e-mail gestuurd? Die gegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.