Raad van Commissarissen

Rik de Lange (voorzitter)

08-10-2018 (1e termijn)
08-10-2022 (2e termijn)
08-10-2026 (aftredend)

Annemarie Reintjes (vice voorzitter)

20-03-2017 (1e termijn)
19-03-2021 (2e termijn)
20-03-2025 (aftredend)

Christine Oude Veldhuis

01-11-2022 (1e termijn)
01-11-2025 (2e termijn)
01-11-2028 (aftredend)

Wichert van Olst

01-10-2020 (1e termijn)
01-10-2024 (2e termijn)
30-09-2028 (aftredend)

Ekrem Karharman

14-06-2018 (1e termijn)
14-06-2022 (2e termijn)
14-06-2025 (aftredend)