Contact afrekening stook- en servicekosten

Maak uw keuze

Heeft u vragen of opmerkingen over de afrekening service- en stookkosten? Via dit formulier kunt u uw vraag aan ons stellen. Bent u geen huurder van ons of heeft u een afrekening service-en stookkosten ontvangen van uw vorige huurwoning, kies dan voor  "nee, ik ben oud-huurder". 

Gerelateerde vragen

Hoe worden mijn servicekosten berekend?

Algemeen

U betaalt iedere maand een bijdrage voor de vaste servicekosten (bijvoorbeeld voor de glasverzekering) en een voorschot op de verrekenbare servicekosten (bijvoorbeeld schoonmaak, elektra en verlichting). Na afloop van elk kalenderjaar kijkt Veenvesters welke kosten er werkelijk gemaakt zijn. Daarna berekenen we wat uw aandeel is in deze kosten en kijken we hoeveel u betaald heeft met de maandelijkse voorschotten. Heeft u te weinig betaald, dan moet u het verschil bijbetalen. Heeft u te veel betaald, dan storten wij het verschil terug op uw rekening.

De afrekening van de servicekosten bestaat uit drie delen:

  • Stookkosten (warmtelevering)
  • Andere servicekosten (bijvoorbeeld: schoonmaak, elektra, tuin)
  • Glasfonds (vast bedrag)

De servicekosten verrekenen we altijd over een heel jaar. U krijgt de afrekening altijd in de maand juni of juli, een jaar later.

Huurwoningen in een VvE krijgen de afrekening altijd uiterlijk in september. 

Meer over dit onderwerp

Hoe betaal ik de servicekosten?

Algemeen

U kunt de afrekening op de volgende manieren betalen:

  • E-mail: Als u de afrekening via e-mail ontvangt (via Postex), kunt u via het betaalverzoek (online) betalen. In de mail afrekening service-/stookkosten vind u daarvoor een betaallink.
  • Klantportaal: U kunt inloggen op Mijn Veenvesters en daar de afrekening via iDEAL betalen.
  • Zelf overmaken: U kunt de afrekening naar ons overmaken op rekeningnummer NL 24 RABO 0365 1940 50 t.n.v. Veenvesters. Vergeet bij de betaling niet uw huurdernummer te vermelden.
Meer over dit onderwerp

Wat zijn servicekosten en stookkosten?

Algemeen

Huurders betalen elke maand, via de huur, een voorschot voor de servicekosten en stookkosten. Dit voorschot is gebaseerd op de verwachte afrekening. De service- en stookkosten worden op meerdere manieren berekend.

De stookkosten worden berekend op basis van uw gas- en energieverbruik. Dit verbruik wordt berekend aan de hand van uw meterstanden. De meterstanden worden digitaal (op afstand) uitgelezen door energiedienstverleners Techem en Ista. De servicekosten worden berekend op basis van de diensten die u ontvangt van onze leveranciers. Bijvoorbeeld hoe vaak in het afgelopen jaar er is schoongemaakt. Wij verrekenen deze bedragen met elkaar.

  • Als u geld moet bijbetalen, betekent dit dat uw werkelijke kosten hoger zijn dan dat u heeft betaald met uw voorschot. U moet het verschil dan bijbetalen.
  • Als u geld van ons terugkrijgt, betekent dit dat u een meer voorschot heeft betaald dan u gebruikt heeft. U krijgt dus geld van ons terug. Het bedrag maken we binnen 4 weken nadat u de brief heeft ontvangen over op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.
Meer over dit onderwerp

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ik ontvang ik het geld op mijn rekening?

Algemeen

U ontvangt het geld binnen 14 dagen op uw rekening.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

U kunt dit online aan ons doorgeven: Aanvragen betalingsregeling. Onze collega's bekijken dan of we u een betalingsregeling kunnen geven. Dit hoort u dan van ons. 

Meer over dit onderwerp

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

Algemeen

Uw huurtoeslag wordt berekend over de huur. Hierin mag maximaal € 48,00 servicekosten per maand zitten. Bij de aanvraag huurtoeslag mag u de servicekosten voor maximaal dit bedrag meerekenen.

Meer over dit onderwerp

Mijn maandelijkse voorschotbedrag is verhoogd in de huur, hoe kan dat?

Algemeen

Wij moeten de door ons gemaakte kosten doorberekenen aan u. Wanneer bijvoorbeeld de gasprijzen stijgen, verhogen wij het voorschot stookkosten. Dit doen we om te voorkomen, dat u veel bij moet betalen. Hierdoor kan uw voorschotbedrag soms wijzigen.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Veenvesters zal dan nogmaals de rekening beoordelen.

Meer over dit onderwerp

Ik kan mijn servicekosten niet in één keer betalen. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt dit online aan ons doorgeven: Aanvragen betalingsregeling. Onze collega's bekijken dan of we u een betalingsregeling kunnen geven. Dit hoort u dan van ons. 

Meer over dit onderwerp

Worden mijn service- en stookkosten met elkaar verrekend?

Algemeen

Ja, deze kosten worden met elkaar verrekend. Sterker nog, het is niet mogelijk om de stook- of servicekosten los van elkaar te betalen en/of terug te krijgen. Als u bijvoorbeeld moet betalen voor de servicekosten, maar u krijgt stookkosten van ons terug, dan verrekenen wij dit met elkaar.

Dit kunt u vinden in de brief die u van ons ontvangt. Het eindbedrag is het definitieve bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt.

Meer over dit onderwerp

Door een defect aan mijn (vloer)verwarming heb ik meer stookkosten betaald. Wat moet ik doen?

Algemeen

Vraag bij uw leverancier een overzicht van het verbruik. U kunt dit via het contactformulier opsturen. Wij vergelijken dit met voorgaande periodes en brengen u op de hoogte van de uitkomst.

Meer over dit onderwerp

Waarvoor zijn de warmtemeters op mijn radiatoren?

Algemeen

Als wij op uw complex de warmte leveren, kunt u via Ista en Techem inzicht krijgen in hoeveel energie u verbruikt. Ista en Techem zijn de bedrijven die de warmteafgifte meten. De meters op de verwarmingsradiatoren houden bij hoeveel u verbruikt aan warmtelevering.

Huurders in de meeste van onze appartementcomplexen kunnen zelf online hun verbruik inzien. 

  • Als ISTA uw verbruik registreert via: ista.com/nl/inloggen-webportal. Of u kunt de Ista-app downloaden via de App Store of Google Play Store. Hier kunt u uzelf aanmelden door uw adres in te vullen. U kunt dan uw verbruik volgen en u kunt dan een inschatting maken of u meer of minder dan de vorige jaren verbruikt.
  • Als Techem uw verbruik registreert via: mijn.techem.nl. U kunt bij ons een inlogcode aanvragen via het contactformulier.

Als u nog geen digitale toegang tot de meterstanden heeft, noteer dan een paar keer jaar de meterstanden. Deze kunt dan vergelijken met de meterstanden die op de afrekening staan.

Let op: bovenstaand geldt niet voor VvE-complexen. Woont u in een VvE-complex? Dan kunt u uw verbruik helaas niet inzien.

Meer over dit onderwerp

Kan ik mijn maandelijkse voorschotbedrag stookkosten verhogen of verlagen?

Algemeen

Ieder jaar bepalen we het voorschotbedrag opnieuw op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 

Als u het maandelijkse voorschotbedrag voor uw service- en stookkosten wilt verhogen of verlagen, kunt u dat hier regelen:  Aanpassen voorschot stookkosten.

Op basis van uw gegevens beoordelen we dan of u voor een verhoging van het voorschotbedrag in aanmerking komt. Binnen 10 werkdagen krijgt u van ons een reactie. 

Meer over dit onderwerp

Mijn buren krijgen geld en ik moet stookkosten bijbetalen, maar we hebben hetzelfde verbruikt. Hoe kan dat?

Algemeen

De hoogte van het voorschotbedrag en de hoogte van de werkelijke kosten bepalen wat u van ons terug ontvangt of welk bedrag u eventueel moet bijbetalen. Zo kan het dus zijn dat u een lager maandelijks voorschotbedrag heeft betaald dan uw buren, waardoor u moet bijbetalen en uw buren geld terugkrijgen.

Meer over dit onderwerp

Waarom moet ik stookkosten bijbetalen, terwijl ik er maar een paar maanden heb gewoond?

Algemeen

Als u bijvoorbeeld in april uw woning uitgaat, heeft u 3 maandbedragen betaald aan stookkosten. Meestal zijn de eerste paar maanden van het jaar de maanden dat u de hoogste stookkosten betaald.

De koude maanden worden normaal gesproken gecompenseerd door de warme zomermaanden. Woont u dus het hele jaar bij ons? Dan is het gemiddelde bedrag lager, dan wanneer u alleen de koude wintermaanden moet betalen.

Meer over dit onderwerp

Wanneer worden mijn service- en/of stookkosten afgerekend?

Algemeen

De stookkosten worden per jaar verrekend. U krijgt uiterlijk in juli, een jaar later, de afrekening van ons. 

Voor huurwoningen in een VVE krijgt u de afrekening uiterlijk in september. Wij zijn daarbij afhankelijk van de VVE's.

Volgens de wet moeten wij 6 maanden na het afgelopen kalenderjaar afgerekend hebben.Voor de warmtelevering is dat anders. Zij moeten binnen 12 maanden na afloop van het kalenderjaar afgerekend hebben.

Meer over dit onderwerp

Kan de afrekening service- en stookkosten betalen via automatische incasso?

Algemeen

Dit is niet mogelijk. Betaling kan alleen door bankoverschrijving, pinbetaling op kantoor of met een aangevraagde iDEAL link.

Meer over dit onderwerp

Wanneer betaal ik servicekosten voor de zonnepanelen?

Algemeen

U betaalt servicekosten voor zonnepanelen, die voor eigen gebruik zijn. Woont u in een complex waar zonnepanelen op liggen voor gemeenschappelijk gebruik, dan betaalt u geen servicekosten voor de zonnepanelen.

Meer over dit onderwerp

Op mijn overzicht service- en stookkosten staan kosten berekend voor een huismeester. Wie is de huismeester en wat doet hij of zij?

Algemeen

Voorheen hadden met name seniorencomplexen een huismeester. Deze term is blijven bestaan, maar wordt nu anders ingevuld. De wijkbeheerder en complexbeheerder zijn nu aanspreekpunt voor de huurder. Zij pakken zaken in het complex op. Ook houden zij een spreekuur op sommige locaties. Wilt u met een van hen in contact komen, dan kunt u bellen met het algemene nummer of een contactformulier invullen.

Meer over dit onderwerp