Contact afrekening stook- en servicekosten

Maak uw keuze

Heeft u vragen of opmerkingen over de afrekening service- en stookkosten? Via dit formulier kunt u uw vraag aan ons stellen. Bent u geen huurder van ons of heeft u een afrekening service-en stookkosten ontvangen van uw vorige huurwoning, kies dan voor  "nee, ik ben oud-huurder". 

Gerelateerde vragen

Ben ik verplicht om een aansprakelijksheidsverzekering af te sluiten als ik een woning van jullie huur?

Algemeen

Dit is niet wettelijk verplicht. Het is wel verstandig om deze verzekering te hebben. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die je bij een ander veroorzaakt. Denk aan het omstoten van een dure vaas bij vrienden of het laten vallen van je fiets tegen de auto van de buurman.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via Contact opnemen. Veenvesters zal dan nogmaals de rekening beoordelen.

Meer over dit onderwerp

Ik kan mijn service- en stookkosten niet in één keer betalen. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt dit online aan ons doorgeven: Aanvragen betalingsregeling. Onze collega's bekijken dan of we u een betalingsregeling kunnen geven. Dit hoort u dan van ons. 

Meer over dit onderwerp

Kan ik mijn maandelijkse voorschotbedrag stookkosten verhogen?

Algemeen

Ieder jaar bepalen we het voorschotbedrag opnieuw op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 

Als u het maandelijkse voorschotbedrag voor uw service- en stookkosten wilt verhogen, kunt u dat hier regelen:  Aanpassen voorschot stookkosten.

Op basis van uw gegevens beoordelen we dan of u voor een verhoging van het voorschotbedrag in aanmerking komt. Binnen 10 werkdagen krijgt u van ons een reactie. 

Meer over dit onderwerp

Mijn buren krijgen geld en ik moet stookkosten bijbetalen, maar we hebben hetzelfde verbruikt. Hoe kan dat?

Algemeen

De hoogte van het voorschotbedrag en de hoogte van de werkelijke kosten bepalen wat u van ons terug ontvangt of welk bedrag u eventueel moet bijbetalen. Zo kan het dus zijn dat u een lager maandelijks voorschotbedrag heeft betaald dan uw buren, waardoor u moet bijbetalen en uw buren geld terugkrijgen.

Meer over dit onderwerp

Moet ik zelf de meterstand doorgeven aan de energieleverancier?

Algemeen

Nee, dat hoeft u niet te doen. Dit doet Veenvesters of de energieleverancier.

Meer over dit onderwerp

Op welke manier worden stookkosten in rekening gebracht?

Algemeen

Stookkosten worden maandelijks via uw huur in rekening gebracht.

Meer over dit onderwerp

Waar is mijn voorschotbedrag voor stookkosten op gebaseerd?

Algemeen

Dit is berekend op de gemiddelde kosten van de afgelopen jaren.

Meer over dit onderwerp

Waarom moet ik stookosten bijbetalen, terwijl ik er maar een paar maanden heb gewoond?

Algemeen

Als u bijvoorbeeld in april uw woning uitgaat, heeft u 3 maandbedragen betaald aan stookkosten. Meestal zijn de eerste paar maanden van het jaar de maanden dat u de hoogste stookkosten betaald.

De koude maanden worden normaal gesproken gecompenseerd door de warme zomermaanden. Woont u dus het hele jaar bij ons? Dan is het gemiddelde bedrag lager, dan wanneer u alleen de koude wintermaanden moet betalen.

Meer over dit onderwerp

Kan ik mijn maandelijkse voorschotbedrag stookkosten verlagen?

Algemeen

Als u het maandelijkse voorschotbedrag voor uw service- en stookkosten wilt verlagen, kunt u dat hier regelen: Aanpassen voorschot stookkosten.

Op basis van uw gegevens beoordelen we dan of u voor een verhoging van het voorschotbedrag in aanmerking komt. Binnen 10 werkdagen krijgt u van ons een reactie.

Meer over dit onderwerp

Worden mijn service- en stookkosten met elkaar verrekend?

Algemeen

Ja, deze kosten worden met elkaar verrekend. Sterker nog, het is niet mogelijk om de stook- of servicekosten los van elkaar te betalen en/of terug te krijgen. Als u bijvoorbeeld moet betalen voor de servicekosten, maar u krijgt stookkosten van ons terug, dan verrekenen wij dit met elkaar.

Dit kunt u vinden in de brief die u van ons ontvangt. Het eindbedrag is het definitieve bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt.

Meer over dit onderwerp

Wanneer worden mijn service- en/of stookkosten afgerekend?

Algemeen

De stookkosten worden per jaar verrekend. U krijgt uiterlijk in juli, een jaar later, de afrekening van ons. 

Voor huurwoningen in een VVE krijgt u de afrekening uiterlijk in september. Wij zijn daarbij afhankelijk van de VVE's.

Volgens de wet moeten wij 6 maanden na het afgelopen kalenderjaar afgerekend hebben.Voor de warmtelevering is dat anders. Zij moeten binnen 12 maanden na afloop van het kalenderjaar afgerekend hebben.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik de (thermostaat)knoppen van mijn radiatoren controleren ?

Algemeen

Als de knop op de laagste stand staat, dan mag de radiator geen warmte meer afgeven (nadat de radiator natuurlijk eerst de kans heeft gehad om af te koelen). Bij twijfel over de juiste werking kunt u een reparatieverzoek indienen. Daarin ziet u welke installateur u hiervoor kunt bellen. Reparatieverzoek indienen

Een kapotte thermostaatknop is geen reden voor verlaging van hoge stookkosten; het is de verantwoordelijkheid van de huurder om dit gebrek tijdig te melden. Controleer de knoppen dus regelmatig.

Meer over dit onderwerp