Prijsstijging stook- en servicekostenafrekeningen

Kort geleden heeft Veenvesters naar een deel van de huurders de stook- en servicekostenafrekeningen over 2023 verstuurd. We merken dat de kosten voor elektra veel vragen oproepen bij huurders. We willen dit graag verder toelichten.

Door de wereldwijde stijging van de elektraprijzen, lagen de elektrakosten over het jaar 2023 veel hoger dan de kosten over het jaar 2022. In de afgelopen maanden zijn deze prijzen gelukkig weer wat afgenomen, maar we merken dat sommigen van u mogelijk niet weten van de situatie rondom de kosten van 2023.

Redenen van de prijsstijging
Het is belangrijk om te begrijpen dat de prijs in 2023 voor elektriciteit in de algemene ruimtes bijna verdrievoudigd is vergeleken met 2022. Dit komt door de gestegen elektraprijzen wereldwijd. Het prijsplafond dat door de overheid was ingesteld, was niet van toepassing op elektriciteit in algemene ruimtes. Daarnaast is in 2022 de btw voor een half jaar naar 9% gezet. In 2023 was de btw voor het hele jaar weer 21%. Dat zorgt ook voor een stijging ten opzichte van 2022.

We hopen dat deze informatie u helpt bij het begrijpen van de laatste stook- en servicekostenafrekeningen.

Nog niet alle huurders van Veenvesters hebben stook- en servicekostenafrekeningen over 2023 ontvangen. Deze ontvangt u uiterlijk 1 juli.

Vragen?
Neem contact op met ons Klant Contact Centrum. Zij helpen u graag verder.