Veenvesters en De Variabele bereiken overeenstemming over terugbetaling bedrag na onregelmatige facturatie

Woningcorporatie Veenvesters en vastgoedonderhoudsbedrijf De Variabele hebben in goede samenspraak overeenstemming bereikt over terugbetaling door De Variabele van het volledige bedrag aan onjuist gefactureerde bedragen, plus de door Veenvesters in deze kwestie gemaakte kosten.

Onderzoek in opdracht van Veenvesters en met medewerking van De Variabele toonde de onregelmatigheden aan en maakte ook duidelijk dat medewerkers van Veenvesters hierbij niet betrokken waren. In vervolg hierop hebben beide partijen constructief met elkaar gesproken over de hoogte van het door De Variabele terug te betalen bedrag. Inmiddels zijn zij het hierover eens geworden.

Veenvesters en De Variabele geven beide aan blij te zijn dat zij samen tot een zorgvuldige afwikkeling zijn gekomen en dat Veenvesters het geld nu weer kan investeren waar het thuishoort: in de volkshuisvesting.